Hop til hovedindholdet

Socialdemokraterne i Nordjylland

online medlemsmøde om valgprogrammet til regionsrådsvalget i november 2021


Dato og tid

Torsdag d. 28. januar 2021 kl. 19:00 til 21:00

Tilmeldingsfrist

Tirsdag d. 26. januar 2021 kl. 12:00

Sted

Microsoft Teams Microsoft Teams

online medlemsmøde om valgprogrammet til regionsrådsvalget i november 2021


Arrangementsbeskrivelse

På det regionale repræsentantskabsmøde i november 2020 blev principprogrammet “Et Sundt, Nært og Grønt Nordjylland” vedtaget og i tiden frem mod repræsentantskabsmødet i april 2021 skal principporgrammet gennemarbejdes og omskabes til et mere detaljeret og egentligt valgprogram.
 
Vi indbyder derfor til et digitalt medlemsmøde på Microsoft Teams torsdag den 28. januar kl. 1900 - 2100hvor det vil være muligt at komme med input, udveksle ideer og synspunkter. Ligeledes vil vi efterfølgende meget gerne modtage skriftlige input til det videre arbejde. 
 
Mødet indledes med en generel introduktion til principprogrammet ved Ulla Astman, hvorefter de tre hovedtemaer Sundt, Grønt og Nært udfoldes enkeltvis med en individuel og opsamlende drøftelse blandt deltagerne i mødet.
 
Der er på nuværende tidspunkt allerede nedsat en skrivegruppe, der skal komme med udkast til den endelige formulering af valgprogrammet - dels på baggrund af det vedtagne principprogram og de input, der kommer fra dette møde. Eventuell input skal fremsendes til undertegnede på: mogens@stem-a.dk - senest fredag den 12. februar!

Kontaktinformationer til arrangør

Socialdemokraterne i Nordjylland
Tlf: +45 42 31 35 07
regionskontoret@socialdemokraterne-nordjylland.dk

Kontaktinformationer til arrangør

Socialdemokraterne i Nordjylland
Tlf: +45 42 31 35 07
regionskontoret@socialdemokraterne-nordjylland.dk